Doorontwikkeling

Van december 2021 tot en met januari 2022 vond er een pilot plaats. We hebben Mijn Werk Online getest met deelnemers. Dit bleek een succes. Mijn Werk Online bewees op vele vlakken van toegevoegde waarde te zijn.

Er volgde een periode van evalueren, brainstormen en het verbeteren en uitbreiden van bestaande processen. Zodat Mijn Werk Online nog beter aansluit bij de behoeften van deelnemers.

Sinds juli 2022 zitten we in een technische doorontwikkeling van het jobboard. Ook zetten we stappen op het gebied van design en vormgeving. De nieuwe oplevering is naar verwachting eind november 2022 klaar. Zodat we vanaf december weer kunnen gaan testen.